Doneer vandaag nog en steun onze projecten!

Dit kan eenvoudig via deze link of door geld over te maken naar de volgende rekening van de stichting:

 Doneer hier

Rabobank Barneveld, rekening nummer: NL95 RABO 0300 7413 16
Swift code: RABONL2U

Beleidsplan
Stichting Bits for Kids kiest ervoor projecten te ondersteunen die bijdragen aan het verbeteren van onderwijs, gezondheidszorg en/of sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Hoewel wij ook graag hulp bieden aan projecten in eigen land, zijn wij van mening dat de nood in ontwikkelingslanden hoger is. De stichting probeert financiele middelen voor haar doelstellingen te vergaren bij donateurs en door middel van incidentele acties. Alle bestuursleden van de stichting Bits for Kids zijn onbezoldigd en ontvangen geen kostenvergoeding. Verder werkt de stichting uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers.

De projecten die wij steunen zijn;
– kleinschalig
– duurzaam, kind-/dier-/ milieuvriendelijk
– hebben geen overheadkosten
– hebben een uitwaaierend effect
– hebben een duidelijk gedefinieerd doel, begin- en eindpunt
– hebben korte communicatiekanalen

Doelstelling van Bits for Kids
1. De stichting heeft ten doel:
a. het initiëren, ondersteunen van en het bieden van structurele hulp aan projecten gericht op educatie van hulpbehoevende kinderen, teneinde hun zelfstandigheid te vergroten;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
-het aanbieden van een lesmateriaal, onderwijs en het geven van begeleiding;
-het geven van informatie en voorlichting;
-het bieden van hulp en/of het ter beschikking stellen van arbeid;
-het stimuleren en organiseren van (nieuwe) projecten door en ten behoeve van de lokale bevolking;
-de werving van fondsen en de financiële ondersteuning van voormelde projecten.

3. De stichting draagt er zorg voor dat geen van haar bestuurders of beleidsbepalers over het vermogen van de stichting kan beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

4. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
-subsidies en donaties;
-schenkingen, erfstellingen en legaten;
-alle andere verkrijgingen en baten.

5. De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk

Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer van Bits for Kids is: 8130 22 460

Jaarrekening
De actuele jaarrekening kunt u hier downloaden:
jaarrekening 2023

Back to Top