Bits for Kids member

  Word u ook Bits for Kids member?

  Op dit aanmeldformulier kunt u zien op welke manieren u member kunt worden.

  Ondergetekende meldt zich aan als Bits for Kids Member:

  Naam

  Adres

  Postcode en woonplaats

  E-mailadres

  Ik meld mij aan voor een van de volgende opties: (svp uw keuze omcirkelen)

  1. Ik doe een periodieke gift die fiscaal aftrekbaar is.

  Voor deze keuze wordt door de belastingdienst een schriftelijke overeenkomst vereist, met een looptijd van minimaal 5 jaar.
  Indien u hiervoor kiest, ontvangt u van ons een gedeeltelijk ingevuld formulier, met het verzoek dat te ondertekenen en aan ons te retourneren.

  Wat is het jaarbedrag van uw gift?

  Gaat u akkoord met automatische incasso?
  JaNee

  Indien ja, vermeld dan svp uw IBAN-nummer:

  U verzoekt om automatische incasso:
  per maandper kwartaalper jaar

  Wenst u jaarlijks een factuur te ontvangen

  jaNee

  2. Ik doe een periodieke gift, zonder garantie op fiscale aftrekbaarheid.

  Hierbij wordt geen schriftelijke overeenkomst opgesteld en is er ook geen fiscale verplichting voor een looptijd van minimaal 5 jaar. U kunt jaarlijks het bedrag van uw gift aanpassen, dan wel geheel stopzetten.
  Wat is bij aanvang het jaarbedrag van uw gift?

  Gaat u akkoord met automatische incasso?
  JaNee

  Indien ja, vermeld dan svp uw IBAN-nummer:

  U verzoekt om automatische incasso:
  per maandper kwartaalper jaar

  Wenst u jaarlijks een factuur te ontvangen
  jaNee

  3. Ik doe een incidentele donatie, met jaarlijkse herinnering.

  Indien u voor deze optie kiest, registreren wij uw NAW-gegevens en u ontvangt van ons 1 x per jaar een mail met het verzoek om uw membership invulling te geven met een nieuwe gift.
  Ja

  Nog meer fiscale informatie vind u HIER

  Back to Top