Update projecten Bits for kids en H.E.L.P. Malawi

Bits for kids en H.E.L.P. Malawi werken samen aan drie projecten. Graag willen we u een update geven van het verloop van deze projecten. Louise ( betrokken bij H.E.L.P Malawi) is naar Malawi vertrokken om een kijkje te nemen en om de cheques van Bits for Kids te overhandigen.

Update Child Day Care:
Louise en Marjet hebben in de eerste week direct het in bouw zijnde Child Day Care bezocht samen met Lemani van Dzoole village. Momenteel is er één CDC (Child-Day-Care-Center) in Dzoole village. Daar komen wel 120 kinderen per dag. Dit kinderdagverblijf is te klein voor alle kinderen die dagelijks in het dorp opgevangen zouden kunnen worden.

Om beter aan de behoefte aan kinderopvang te kunnen voldoen is besloten om centraal in het dorp een tweede CDC te bouwen. De bouw is in januari 2018  gestart en is nog niet afgerond. Na een break tijdens de hevige regens zal binnenkort weer verder worden gebouwd en zal er ook wel meer duidelijkheid komen over wanneer eerste kinderen er kunnen worden opgevangen.

Dankzij de hulp van Bits for kids kan de bouw worden gerealiseerd. Op de foto zie je Louise en Marjet, familieleden van Lemani en andere dorpsbewoners voor het nieuwe child-day-care-center staan met de uitgereikte check van Bits for kids.

Dit nieuwe CDC dat midden in het dorp naast één van de kerken wordt gebouwd, wordt groter dan het bestaande en heeft meerdere vertrekken bestemd voor verschillende doeleinden.

Het zal de functie van een soort dorpshuis krijgen:
-Er komt een groot vertrek voor de Child-Day-Care;
-En een iets kleiner “Restroom” voor de kinderen;
-Een grote ruimte zal dienst gaan doen als bibliotheek, waar de mensen kunnen gaan zitten lezen;
-Ook komt er een magazijn.
Het is de bedoeling dat er elektriciteit komt, zodat studenten en volwassenen er ook ’s avonds gebruik van kunnen maken. Dan kan men ook gebruik maken van de CDC-ruimte om te lezen of studeren. Vrijwilligers zullen alle activiteiten begeleiden en het gebouw beheren.  Dit wordt door Lemani in goede banen geleid.

Update scholarship:
In de maand maart 2018 heeft Louise alle door ons gesponsorde studenten bezocht.
Momenteel zitten 34 studenten van de basisschool in Dzoole village en 24 studenten van de Nanthomba school op verschillende voortgezet onderwijsscholen. Alle 58 studenten zijn nog steeds goed gemotiveerd en gaan met plezier naar school.

De voor hun eerste jaar gesponsorde studenten van Nanthomba kregen een persoonlijke brief met foto van hun sponsor overhandigd. Hierboven een aantal foto’s van de bezoeken aan zowel de studenten van Dzoole als Nanthomba. In Dzoole worden er ook 6 studenten gesponsord door Bits for Kids.

Update over de waterpomp:
Wij hebben het financieel rond dat er elektrische waterpomp en een zonnecollector om de elektriciteit voor deze pomp op te wekken komt in Dzoole.

“Bits for Kids” heeft de grootste financiële bijdrage hiervoor geleverd en het resterende bedrag zal worden aangevuld door Wilde Ganzen. Wij en vooral de vrouwen en meisjes in Dzoole zijn hier heel blij mee! Het is heel belangrijk dat het water elektrisch gepompt kan worden. Op de foto’s hieronder is te zien hoeveel emmers en teilen er meerdere keren per dag gevuld moeten worden en hoeveel vrouwen en meisjes er meerdere keren per dag moeten wachten totdat zij hun emmers en teilen kunnen vullen.

De  vrouwen dragen het water op hun hoofd soms meer dan 800 meter naar hun huis.
In de tijd dat de vrouwen – en vaak ook jonge meisjes – op hun beurt wachten zouden zij allerlei andere nuttige dingen kunnen doen. Het water moet van 53 meter diepte omhoog gepompt worden en dat kost veel kracht. Elektrisch gaat dat natuurlijk veel sneller. Daarom is het zo’n goede zaak dat de elektrische waterpomp hier geplaatst kan worden!

Bits for Kids:
Wij van Bits for Kids zijn erg blij dat alle projecten zo goed verlopen en dat we zo samen met H.E.L.P. Malawi veel mensen kunnen helpen.