member bijlage

BITS FOR KIDS

Fiscale bijlage bij aanmeldingsformulier voor MEMBER Bits for Kids.

 

Periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

In de inkomstenbelasting zijn giften aftrekbaar bij de bepaling van het belastbaar inkomen. Daar zijn echter beperkingen aan en voorwaarden van toepassing. Een gift is alleen aftrekbaar als die aantoonbaar (dus niet contant) wordt gedaan aan een ANBI. Dat staat voor een algemeen nut beogende instelling.

Gewone giften zijn giften die incidenteel zijn en vrijwillig worden gedaan. Er is geen overeenkomst met de ANBI. Voor gewone giften geldt dat alleen de bedragen boven de drempel van 1% van het fiscaal inkomen aftrekbaar zijn. Bij fiscaal inkomen van € 27.000 is de drempel dus € 270.  Als er in een jaar voor € 300 aan giften zijn gedaan is slechts € 30 aftrekbaar.

Dat is anders bij periodieke giften. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan een ANBI. U geeft dat bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar. Er wordt bij aanvang van die 5 jaar een schriftelijke overeenkomst gemaakt en door u en door de ANBI ondertekend.

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan is er geen drempel voor de aftrekbaarheid van de giften. Dat betekent dat het hele bedrag van de gift dan jaarlijks aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, waardoor de netto last voor degene die de gift doet lager is, vanwege het belastingvoordeel. Bijvoorbeeld bij een fiscaal inkomen van € 27.000 is het belastingvoordeel van een gift van € 300 bij benadering € 111. De netto last van deze gift is dan dus € 189. Maar voor ANBI is de opbrengst het gehele bedrag van € 300.

Back to Top