Bits for Kids start nieuw project!

Na een aantal jaar gewerkt te hebben aan meerdere kleine projecten wilt Bits for Kids zich nu weer inzetten voor een groot project, ditmaal in de sloppenwijk Finetown in Johannesburg.

De sloppenwijk Finetown, Zuid-Johannesburg
In Johannesburg wonen meer dan 1 miljoen mensen in sloppenwijken.

Kinderen zwerven er over straat zonder verzorging en onderwijs en hebben dus geen kans op een goede toekomst. Doordat vele ouders in slums hun kinderen niet naar de basisschool sturen, is ook de kans op vervolgonderwijs vervlogen.

Township in Zuid-Afrika

Een Preschool voor 100 – 120 kinderen in de sloppenwijk Finetown, Zuid-Johannesburg
Bits for Kids wil samen met een lokale stichtingen een school bouwen voor 100- 120 slumkinderen van Finetown in Johannesburg. De lokale stichtingen Rhiza en Babuyile zijn gespecialiseerd in het voorzien van onderwijs en hebben de directe projectsupervisie.

Kleuterschool in de Township

Welke kinderen gaan we helpen
De kinderen die in aanmerking komen voor deze nieuwe school zullen vooral kinderen zijn van alleenstaande jonge moeders. In de avonduren zal de school tevens gebruikt worden voor het lesgeven aan deze alleenstaande moeders. Zo worden ook de ouders geholpen hoe om te gaan met hygiëne en het verdere opvoeden van de kinderen.

Kinderen in Soweto

Verdubbeling van inkomsten
De donatie die Bits for Kids kan bieden, wordt door een plaatselijke stichting in Johannesburg (the Rivers Foundation) verdubbeld (de Wilde Ganzen in Nederland werken op een soortgelijke manier). Bovendien zijn er sponsors voor de bouw, waardoor bepaalde bouwwerkzaamheden gratis worden verricht en sommige materialen tegen kostprijs worden geleverd. Hierdoor kan de prijs van de bouw relatief laag blijven. Bits for Kids heeft voor dit project € 10.000,- nodig. Dit bedrag, samen met de verdubbeling van de plaatselijke stichting in Johannesburg, zorgt ervoor dat 100-120 slumkinderen naar school kunnen.

Wilt u ons helpen?
De kinderen hebben recht op onderwijs. Dit kan alleen met uw medewerking! Wilt u ons helpen dit te realiseren?

Stuur dan een e-mail naar info@bitsforkids.nl en wij nemen z.s.m. contact met u op.