Preschool in de slums van Johannesburg

Omschrijving project

Preschool in de slums van Johannesburg
In Zuid-Afrika is bijna 14% van de bevolking analfabeet. In Johannesburg wonen meer dan 1 miljoen mensen in sloppenwijken. Kinderen zwerven er over straat zonder verzorging en onderwijs en hebben dus geen kans op een goede toekomst. Doordat vele ouders in slums hun kinderen niet naar de basisschool sturen, is ook de kans op vervolgonderwijs vervlogen.
Door gebrek aan financiële middelen zijn er geen klaslokalen voor 100-120 kinderen van Rivoningo School. Alhoewel een basisplan is gemaakt voor enkele klassen kan de Preschool niet gebouwd worden zonder sponsoring.

De eerste noodzakelijke stap naar Onderwijs
De hoofdtaal op basisscholen is Engels. De kinderen thuis spreken veelal één van de inheemse talen zoals isiZulu, isiXhosa en Sesotho. Indien een kind naar de basisschool gaar zonder de Engelse taal machtig te zijn heeft het een zodanige achterstand, dat deze kinderen de school vaak niet afmaken. Ook de sociale ontwikkeling blijft achter in deze belangrijke jaren. Hierbij opgeteld dat de meeste van deze kinderen uit een achterstandsmilieu komen van de allerarmsten families, wordt het duidelijk dat zonder de Pre school de kans groot is dat zij nooit hun school afmaken. Vaak hebben kinderen nog geen concept van omgangsvormen, een achterstand in hun eigen taal, het houden van regels, beleefdheid etc. Het is juist door de Pre-School dat zij de opgelopen achterstand inlopen.

Samengevat drie redenen:
Taalachterstand: Engelse taal, eigen taalontwikkeling
Ontwikkelingsachterstand: cognitief, sociaal en emotioneel
Milieuachterstand: omgangsvormen, hygiëne, discipline

Vervolgonderwijs
Het doorlopen van een gedegen Pre-school rust de kinderen toe om deel te nemen aan het vervolgonderwijs. Kinderen gaan pas vanaf hun 7e levensjaar naar de basisschool, hetgeen door overheidscholen wordt voorzien. De kinderen van de Rivoningo Preschool kunnen eventueel nog met huiswerk cursussen begeleid worden na de Preschool, zodat hun kans op het afmaken van vervolgonderwijs wordt gemaximaliseerd.

De betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs
Alle ouders, veelal alleenstaanden vrouwen, van de kinderen kunnen zich inschrijven bij één van onze vakscholen. Indien zij voldoen aan onze criteria m.b.t. motivatie zullen zij bovenaan de wachtlijst geplaatst worden van de vakscholen. Alle ouders dienen naar de informatieavond en ouderavonden van de school te komen. Indien ouders geen baan hebben helpen ze de school één dag in de week als vrijwilliger.

Hoe worden de kinderen geselecteerd, die naar school mogen ?
Kinderen worden door Rhiza geselecteerd a.d.h.v. het inkomen van de ouders. De schoolgelden worden door Rhiza betaald indien ouders minder dan $3.00 per dag en dus $90 (€80) per maand verdienen. Hiernaast dienen de kinderen in de omgeving te kunnen wonen en moeten de ouders de kinderen iedere dag op tijd naar school kunnen brengen en weer ophalen.

Beschrijving Preschool in het perspectief van hun educatieve levensloop
Basisscholen in de townships worden geleid door de overheid, de overheid betaald ook de docenten. De basisschool is van Grade-1 t/m Grade-8, kinderen zijn vaak tussen de 15-16 jaar oud wanneer zij naar de middelbare school gaan. De middelbare scholen in de townships worden net als de basisscholen geleid door de overheid. De docenten worden ook de overheid betaald. In principe zijn de basisscholen en middelbare scholen in de townships gratis voor mensen die geen onderwijsgeld kunnen betalen. De middelbare school is vanaf Grade-8 t/m Grade-12. Leerlingen zijn vaak 19-20 jaar oud wanneer zij klaar zijn met de middelbare school.

Veel informele kleuterscholen zijn in de vorm van dagopvang. Deze voorzien echter niet in de zo nodige kwaliteit die deze kinderen nodig hebben om hun achterstand in te lopen. Hier leren de kinderen geen relevante sociale – en taalvaardigheden als voorbereiding op hun vervolgonderwijs. Rivoningo is een geregistreerde stichting en derhalve geregistreerd als een kleuterschool. In het verleden heeft Stop-Poverty een onderwijs lesmethode aangeschaft om ervoor zorg te dragen dat de leerlingen voldoende leren, dit om geen achterstand te hebben wanneer zij met de basisschool beginnen.

‘Bits for Kids’ is nu fondsen aan het werven om de bouw van dit internaat te realiseren. Hiervoor is een budget van € 20.500 Euro benodigd. Er is toezegging dat elke gift voor deze school wordt verdubbeld door de Zuid-Afrikaanse Stichting The Rivers Foundation. De maandelijkse operationele kosten worden gedragen door de lokale partner organisaties Rhiza en Babuyile. Ook zal er besparingen zijn door sponsoring van materialen door bouwbedrijf de Elliots Group.

U kunt hier terecht voor uitgebreide informatie over het project “Pre-school Johannesburg”.
(PDF uitgebreid Rivoningo tekst)
U kunt eventueel hier onze folder downloaden.
(PDF folder)

Samenwerking met lokale partner organisaties Rhiza en Babuyile

Toilet gebouw wordt afgewerkt en uitgebreid


Eerste gebouw wordt afgewerkt en ingericht.

Details project

  • Datum 05/02/16
  • Tags Ondersteuning, Onderwijs
Back to Top