Ondersteuning kinderen Bam Iran

Omschrijving project

Aardbeving
Op 26 december 2003 werd de wereld opgeschrikt door een verwoestende aardbeving in Bam, Iran. Het resultaat: tienduizenden doden, gewonden en ontheemden. De stad is totaal ontredderd, een catastrofe die ons voorstellingsvermogen volledig te boven gaat.

Collega
Bij medewerkers van Intronics B.V. kreeg deze gebeurtenis een extra trieste dimensie, één van de collegae is namelijk afkomstig uit Iran. Deze collega, de heer Mohammad Ali, verloor een groot aantal vrienden en bekenden als gevolg van deze ramp. Ali voelde zich machteloos. Hij wilde dolgraag iets voor zijn landgenoten betekenen maar zijn mogelijkheden waren beperkt.
Uiteraard werd er veel gepraat over de ramp met zijn desastreuze gevolgen. Hieruit ontstond het idee om gezamenlijk iets te gaan doen voor de slachtoffers.

Vriend
Een vriend van Ali is na de aardbeving als vrijwilliger in een ziekenhuis vol slachtoffers aan het werk gegaan. Hier verzorgde hij onder andere een aantal kinderen, die als gevolg van de ramp hun ouders en verdere familie hadden verloren. Eén van deze kinderen is Mehdi Abedini, een jongen van 9 jaar, die echt niemand meer heeft. Verder trof hij een broertje, Ali Reza Naseri en zusje, Zahra Naseri aan van respectievelijk 7 en 8 jaar. Deze kinderen hebben alleen elkaar nog. Ali had regelmatig telefonisch contact met zijn zwager en trok zich het lot van deze kinderen erg aan.

De kinderen
Mehdi is een jongen van 9 jaar die na de ramp alleen op de wereld is. Hij heeft zoals gezegd geen enkel familielid meer. Het echtpaar Abedini, een kinderloos echtpaar trok zich zijn lot aan en heeft zich over hem ontfermd. Samen met zijn pleegouders woont hij nu in een kelder in Teheran. Hoewel dit echtpaar Mehdi heeft geadopteerd, gaat dit hun financiële draagkracht ver te boven. Mehdi probeert na schooltijd iets bij te verdienen door ballonnen te verkopen in een naburig park.

Ali Reza en Zahra zijn een broer en zus van respectievelijk 7 en 8 jaar. Zij hebben alleen elkaar nog als gevolg van de aardbeving. Zij zijn opgevangen door het echtpaar Naseri, eveneens een stel zonder kinderen. Deze mensen hebben zich bereid verklaard broertje en zusje te adopteren. Echter ook hier is de financiële situatie niet toereikend. Ali Reza en Zahra wonen net als Mehdi in een kelder met hun pleegouders in Karaj, een plaatsje 33 kilometer ten noordwesten van Teheran.

De mogelijkheden
Het bedrag dat “Bits for Kids” op dit moment in kas heeft, dankzij de donatie van “Intronics”, stelt de stichting in staat van start te gaan. De basis is echter nog te wankel om met drie kinderen te beginnen. Het bestuur heeft daarom besloten van start te gaan met Mehdi. Hij zal met ingang van april een maandelijkse donatie krijgen waarmee zijn kosten van levensonderhoud gedekt kunnen worden. . De keuze is op Mehdi gevallen omdat hij echt geen enkel familielid meer heeft. Ali Reza en Zahra daarentegen hebben in elk geval elkaar nog. Wel heeft het bestuur gemeend ook alvast iets voor hen te moeten doen. Voor het Iranese nieuwjaar, op 21 maart, krijgen de kinderen alle drie een bedrag om nieuwe kleren aan te schaffen. Zodra de financiële middelen het toelaten krijgen ook Ali Reza en Zahra een maandelijkse toelage.

Begeleiding in Iran
De kinderen en hun pleegouders worden in Iran begeleid door twee vrijwilligers van “Bits for Kids”. Deze twee heren zullen er tevens op toezien, dat de toelagen op de daartoe bestemde wijze worden aangewend. Daarnaast adviseren zij “Bits for Kids” inzake eventuele aanpassing van de toelagen. Zij rapporteren aan “Bits for Kids” op gezette tijden over de gehele gang van zaken.

EXTRA NIEUWS


Foto links: Ali Reza, Mehdi en Zahra, rechts: Ali Reza en Zahra met hun begeleider en hieronder een brief van Mehdi

De doelstelling van Bits for Kids was Mehdi, Ali Reza en Sahra een zo normaal mogelijke jeugd te geven, tot ze in staat zouden zijn voor zich zelf te zorgen. Dankzij onze helpers in Iran, is dit doel eerder bereikt dan aanvankelijk gepland. Het bestuur van Bits for Kids heeft in overleg met de gezinnen dan ook besloten om de donaties naar de kinderen in Iran te stoppen.
Uiteraard wordt het contact met Iran in de toekomst wel onderhouden, om er zeker van te zijn dat de kinderen de komende jaren niets tekort komen.

Details project

  • Datum 30/01/15
  • Tags Ondersteuning
Back to Top